PONUKA SLUŽIEB

Spoločnosť KONDOR SLOVAKIA, s.r.o. je pripravená spolupracovať s Vami a plniť náročné požiadavky Vás, Vašich pracovníkov, obchodných partnerov, Vašej spoločnosti a majetku.

SPOLUPRÁCA

Spoločnosť KONDOR SLOVAKIA, s.r.o. je pripravená spolupracovať s Vami a plniť Vaše náročné požiadavky pri ochrane Vás,
Vašich pracovníkov, obchodných partnerov, Vašej spoločnosti a majetku.
Veríme, že naše služby plne uspokoja Vaše požiadavky a voľbou našej spoločnosti rozšírite rady spokojných obchodných partnerov, využívajúcich dlhoročne naše služby, poskytované na vysokej a profesionálnej úrovni.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O NAŠICH SLUŽBÁCH

Naši pracovníci Vám radi a ochotne osobne odpovedia na ďalšie Vaše otázky, či požiadavky a vysvetlia podrobne služby poskytované našou spoločnosťou.

HOTLINE: +421903776406

KARIÉRA

V PRÍPADE ZÁUJMU O VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ TELEFONICKY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM EMAILU.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
  • vek minimálne 18 rokov
  • preukaz odbornej spôsobilosti  
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • spoľahlivosť
  • zodpovednosť

ISTOTA

V rámci uzatvorenej zmluvy garantuje spoločnosť KONDOR SLOVAKIA, s.r.o. služby v rozsahu dohodnutých činností. Spoločnosť je poistená na škody, ktoré môžu vzniknúť z predmetu činností.

DÔVERA

KONDOR SLOVAKIA, s.r.o. považuje všetky materiály, podklady alebo informácie za prísne dôverné. V súvislosti s vypracovaním bezpečnostných projektov, návrhov a analýz sa zaväzuje zachovávaťmlčanlivosť, čo očakáva tiež od svojich klientov.

DOSTUPNOSŤ

Cenové relácie sa odvíjajú od rozsahu a potrieb zabezpečenia, miesta nasadenia pracovníkov alebo technického zabezpečenia, ako i od bezpečnostného rizika.

ODBORNOSŤ

Naša spoločnosť kladie zvýšený dôraz už pri nábore, výbere pracovníkov do výkonu služby. V ďalšom rade je to riadne zaškolenie, poučenie, výcvik, metodika, čo je predpokladom pre kvalitný výkon služby a spokojnosť zákazníka. Všetci pracovníci absolvujú vstupné školenia z oblasti PO, BOZP, zdravotnej prípravy, ako i z oblasti výkonu danú pre úsek zaradenia. Všetky tieto školenia sú v pravidelných intervaloch obnovované.

O NÁS..

KONDOR SLOVAKIA, s.r.o.
“PREDVÍDAŤ A PREDSTIHNÚŤ“
Spoločnosť KONDOR SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v roku 1997 so sídlom v Novom Meste nad Váhom. Vznikla za účelom pokrývania trhu bezpečnostnými službami, ktoré poskytuje v širokej škále a na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.
Cieľom spoločnosti je poskytovať služby a riešiť problematiku bezpečnosti komplexne, na základe akýchkoľvek požiadaviek zákazníka a predkladať optimálne a správne riešenia.
Riadenie, metodika, know-how ako i konzultačná činnosť je realizovaná odborníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax.
Spoločnosť KONDOR SLOVAKIA, s.r.o. ako i jednotliví pracovníci sa kvalitným výkonom služby budú snažiť uspokojiť požiadavky alebo projekty, ktoré by zákazník požadoval.
Činnosť ochranných a bezpečnostných služieb vykonávame na základe udelenej licencie na výkon strážnej služby – licencia č. 000875

KONTAKTY

ADRESA
Rybárska 2582 / 1B
915 01 Nové Mesto nad Váhom

TELEFÓN
Kancelária:    
032/ 771 8402
Kontrakty:   +421903776406
Transfery:    +421903776406
Dispečing:   +421903463205

 

E-mail:
kondor@nextra.sk
k.labathova@gmail.com